Home Dagbesteding Dagbesteding De Palmboom

Dagbesteding De Palmboom

Tussen de mooie oude bomen nabij het centrum van Ede vindt u dagbesteding De Palmboom, gevestigd in Bethanië. Dagbesteding helpt u langer zelfstandig thuis te blijven wonen en maakt het uw partner of mantelzorger wat makkelijker.

Onze dagbesteding biedt extra ondersteuning en structuur gedurende een of meerdere dagen aan zelfstandig wonende mensen, bijvoorbeeld met een vorm van dementie, lichamelijke of psychische problematiek. Bij onze dagbesteding heeft men de ruimte en kan men genieten van activiteiten die aansluiten bij de eigen wensen. Naar wens en behoefte van de deelnemers worden activiteiten aangeboden. Tussen de middag krijgt u een warme maaltijd geserveerd.

De Palmboom is vijf dagen per week geopend (niet op zaterdag en zondag) van 10.00 tot 16.00 uur.

Voor deelname aan de dagbesteding heeft u een indicatie nodig van of de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) via de gemeente of van de Wlz (Wet langdurige zorg) via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wilt u zonder indicatie gebruik maken van de dagbesteding dan is dit mogelijk tegen betaling. De kosten hiervoor kunt u opvragen bij het team van de dagbesteding. Het vervoer naar en van de dagbesteding kan door Bethanië worden georganiseerd. 

Wilt u meer informatie? Eens een kijkje komen nemen of wilt u zich aanmelden voor onze dagbesteding? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met de receptie van Bethanië.