Home Nieuws Goud voor Bethanië

Goud voor Bethanië

25 jan 2019

PREZO

Bij de tussentijdse audit van Perspekt heeft Bethanië voor haar locaties in Ede en Wekerom haar gouden PREZO keurmerk gecontinueerd.

In de PREZO audit is de cliëntgerichte zorg in de praktijk getoetst. Er zijn gesprekken gevoerd met cliënten en er is meegekeken met zorg- en hulpverleners. Daarnaast is er gecheckt of de organisatie actief werkt aan kwaliteitsverbetering. Kortom: er is getoetst of de mensen en organisatie goede prestaties leveren. Dat is het geval. Daarom de continuering van het gouden PREZO keurmerk. Een verklaring dat het goed zit.
Dit is een mooie opsteker voor alle collega's en vrijwilligers in onze organisatie.

Terug naar overzicht