Home Nieuws Bethanië College Tour - een geslaagde middag

Bethanië College Tour - een geslaagde middag

13 maart 2019

Op maandag 11 maart  waren er ruim 180 studenten, zij-instromers, potentiële vrijwilligers en andere belangstellenden te gast in Bethanië ter gelegenheid van Bethanië College Tour. Op het podium stonden Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid voor de Christen Unie), de manager zorg van Bethanië, een vrijwilliger en een zorgprofessional.
Thema van de middag was “Hoe zetten we de ouderenzorg weer op de kaart?”. Werken in de zorg is prachtig, als verzorgende/verpleegkundige doe je er toe. De zorg in Nederland is ook goed geregeld, maar met oog op de toenemende zorgvraag, het afnemend aantal professionals staan we voor uitdagingen waarin we gezamenlijk oplossingen moeten vinden. Samen als politiek, samenleving, organisaties en professionals.  Diverse vragen vanuit het publiek werden beantwoord onder leiding van Willem Smouter (theoloog en journalist).

Bethanië College Tour werd georganiseerd door Stichting Bethanië in het kader van de Week van Zorg en Welzijn van 11 t/m 16 maart 2019.

We kijken terug op een mooie en waardevolle middag.

Terug naar overzicht