Home Nieuws Bethanië en Hoornbeeck College intensiveren samenwerking

Bethanië en Hoornbeeck College intensiveren samenwerking

16 nov 2022

Stichting Bethanië en het Hoornbeeck College Apeldoorn hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend om de samenwerking te versterken. Beide organisaties zien veel kansen in deze samenwerking, willen leren van elkaars expertise en gaan de overdracht van kennis optimaliseren.
 
De samenwerking tussen Bethanië en het Hoornbeeck College levert meer continuïteit op op het gebied van scholing en stages. Zo zullen studenten vanuit diverse leerjaren en zorgopleidingen ingezet worden bij Bethanië voor hun stage/leerwerkplek. Dat betreft bijvoorbeeld zij-instromers, studenten voor beroepspraktijkvorming of beroepsopleidende leerweg. De stageperiode is een verplicht onderdeel van iedere mbo-opleiding. Studenten krijgen dankzij de stage ervaring op de arbeidsmarkt die aansluit op de kennis die zij tijdens hun opleiding opdoen. Studente Marina vertelt: “Ik ervaar bij Bethanië dat je het werk samen doet voor de bewoners en ik vind dat er bij Bethanië een fijne werksfeer is”.
 
Bij gebleken geschiktheid, biedt Bethanië de studenten de mogelijkheid om na hun opleiding bij Bethanië aan het werk te gaan. Daarnaast gaat het Hoornbeeck College jaarlijks een scholingsmoment verzorgen voor zorgprofessionals binnen Bethanië.
 “We zijn blij met zoveel jong talent binnen onze organisatie!”, aldus Willy de Groot, bestuurder van Bethanië. 

Terug naar overzicht