Home Nieuws Prezo keurmerk opnieuw toegekend

Prezo keurmerk opnieuw toegekend

10 mei 2023

Met trots kunnen we vertellen dat Stichting Bethanië het Prezo keurmerk voor “Hulp bij Huishouden” en “Verpleging, Verzorging en Thuiszorg” officieel opnieuw toegekend heeft gekregen. Een mooie prestatie! We bedanken alle collega's voor hun inzet en betrokkenheid.

De auditoren spraken hun waardering uit voor de wijze waarop wij de zorg leveren aan onze cliënten met de volgende woorden:
"De cliënten/bewoners vertellen zeer tevreden te zijn over de persoonlijke zorg en aandacht die zij krijgen. Daarbij hebben zij aangegeven dat de medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk aansluiten bij hun wensen en behoeften. “Samen is zoveel meer” is de slogan die drie jaar geleden werd geformuleerd in het Strategische beleidsplan. “Kennen en gekend worden” is één van de kernwaarden die is genoemd, met als doelstelling de bewoner beter te leren kennen om aan te sluiten bij de wensen en behoeften. De medewerkers zijn gedreven om hieraan inhoud te geven."

Terug naar overzicht