Home Nieuws Samenwerking voor betere palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenwerking voor betere palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

31 okt 2022

Ruim 25 organisaties uit de regio Gelderse Vallei, waaronder Stichting Bethanië, tekenden op maandag 31 oktober een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Daarmee maken we ons met de Netwerkpartners sterk voor goede palliatieve zorg in de regio. 

Palliatieve zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven van mensen die ongeneeslijk ziek of in de laatste levensfase zijn. De palliatieve fase verschilt per persoon en per aandoening en kan weken tot jaren duren. Met elkaar geven we zorgvragers in de palliatieve fase en hun naasten nog beter de houvast die ze vaak zo hard nodig hebben.

Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband in de regio Gelderse Vallei. Samen staan zij voor optimale palliatieve zorg voor de ruim 320.000 mensen in de regio.

Bestuurders en vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties op het gebied van Palliatieve Zorg in de regio Gelderse Vallei

Terug naar overzicht