Vrijwilligerswerk

Binnen Bethanië vervullen vrijwilligers een bijzondere en gewaardeerde rol.
Samen met hen kunnen wij tegemoet komen aan de persoonlijke wensen en behoeften van bewoners.

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor vrijwilligerswerk: sociale bewogenheid, het onder de mensen zijn, maar ook kennis en ervaring benutten.
Vrijwilligerswerk kan een eerste stap zijn na de ziektewet, langdurige werkeloosheid of na een werkzaam leven en kan juist ook een mooie aanvulling zijn op een betaalde baan.

Aan een vrijwilliger worden geen diploma’s gevraagd of ervaringseisen gesteld. Soms zijn er wel selectie-eisen, zoals voor vrijwillige chauffeurs het hebben van een geldig rijbewijs B.

Mensen die de ouderen in Bethanië een warm hart toedragen en voldoende stabiliteit hebben, kunnen in principe vrijwilliger worden. Daarnaast wordt verwacht dat de vrijwilliger meelevend lid is van een protestants-christelijke kerk of gemeente en dat hij/zij werkt vanuit de zorgvisie en levensbeschouwelijke signatuur van Bethanië. Wij vragen aan alle nieuwe vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden op de datum van ingang van de vrijwilligersovereenkomst.

Wij en onze bewoners rekenen graag op u en kijken uit naar uw komst.
Wilt u vrijwilligerswerk doen? Een goed idee!

Op deze site vindt u het huidige overzicht van vrijwilligers-vacatures. Wilt u juist iets heel anders doen, ook dan bent u welkom om contact op te nemen met onze vrijwilligerscoördinator Tamara ter Velde, zij plant graag een gesprek met u in.

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in Wicherumloo in Wekerom kijkt u op www.wicherumloo.nl.

Meer informatie over vrijwilligerswerk in Hospice Ede De Olijftak vindt u op www.hospice-ede.nl.