Home Kwaliteit Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

De medewerkers van Stichting Bethanië doen hun uiterste best u goede zorg te bieden. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent. Wanneer u (of uw vertegenwoordiger of nabestaande) een klacht heeft, vragen wij u deze bij ons kenbaar te maken. Bespreek de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of met de leidinggevende. Ook kunt u altijd in gesprek gaan met onze bestuurder mw. W.F. de Groot. 

Als deze gesprekken onverhoopt niet tot de gewenste resultaten leiden of als u liever direct andere stappen zet, kunt u hieronder lezen wat u kunt doen. Wij maken hierbij onderscheid tussen klachten die gerelateerd zijn aan onvrijwillige zorg en alle overige klachten. 

Klachten die niet gerelateerd zijn aan onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)

Ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersoon
Als uw klacht, vraag of ongenoegen niet specifiek gerelateerd is aan de Wet zorg en dwang (onvrijwillige zorg) kunt u voor advies en ondersteuning, als u dat wenst, contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon van Stichting Bethanië. 

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris
Ook kunt u de hulp inroepen van de door Bethanië aangestelde externe klachtenfunctionaris. De functionaris geeft u onafhankelijk advies en kan u ook meer vertellen over de klachtenprocedure. De klachtenfunctionaris is werkzaam bij het CBKZ te Gorinchem en bereikbaar via onderstaande gegevens:
Klachtenfunctionaris Stichting Bethanië
Antwoordnummer 570, 4200 WB GORINCHEM
E-mail: klachten@cbkz.nl

Indienen van een klacht
Heeft het bespreken van uw klacht met medewerkers van Bethanië en/of met de klachtenfunctionaris uw onvrede niet weggenomen? In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen bij de Raad van Bestuur:
Mw. Willy de Groot – van Saane
Platteelhof 3
6711 JK Ede
wdegroot@bethanie.nl

Klachten die gerelateerd zijn aan onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)

Ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersoon (Wzd)
Als uw klacht, vraag of ongenoegen te maken heeft met (de uitvoering van) de Wet Zorg en Dwang (onvrijwillige zorg) kunt u voor advies en ondersteuning contact opnemen met de speciale cliëntvertrouwenspersoon vanuit Zorgbelang. 

Klachtbehandeling door de externe klachtencommissie Wzd
Klachten (bijvoorbeeld over wilsonbekwaamheid of onvrijwillige zorg) m.b.t. de Wzd kunnen worden voorgelegd aan de daartoe ingestelde onafhankelijke externe klachtencommissie:
Wzd-klachtencommissie Stichting Bethanië
T.a.v. ambtelijk secretaris
Antwoordnummer 7502, 6994 ZX  De Steeg
E-mail: klachtencommissieregioarnhem@gmail.com