Home Kwaliteit Gouden keurmerk voor Bethanië

Gouden keurmerk voor Bethanië

Bethanië weet de kwaliteit van zorg en dienstverlening, als kleine zelfstandige instelling, op een constant hoog niveau te houden.

Naar aanleiding van de externe audits van eind 2016, heeft Stichting Perspekt besloten dat  Stichting Bethanië in Ede  op drie onderdelen het gouden keurmerk mag behouden voor de intramurale en extramurale zorg en hulp bij huishouden. Dit betekent dat Bethanië heeft voldaan aan het wegingskader van het PREZO gouden keurmerk in de zorg, gebaseerd op het PREZO VV&T keurmerkschema Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap. Ook op de nieuwe locatie Wicherumloo in Wekerom werd een audit uitgevoerd dat eveneens resulteerde in het toekennen van een gouden keurmerk. Voor het team van Wicherumloo een enorm compliment dat binnen een jaar voor de goede kwaliteit van zorg met een gouden keurmerk is beloond.

Inmiddels heeft een nieuwe externe audit in december 2017 plaatsgevonden gebaseerd op het nieuwe kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Naar aanleiding van deze audit, heeft het auditteam van Perspekt een positief advies uitgebracht om Bethanié opnieuw voor te dragen voor een gouden kerumerk conform de Prezo 2017 prestaties die gebaseerd zijn op het nieuwe kwaliteitskader verpleegkhuiszorg.

Cliëntenraadpleging

Bethanië heeft in mei 2017 een cliëntenraadpleging laten uitvoeren. De vraag: Zou u Bethanië bij uw vrienden en familie aanbevelen op een schaal van 0 tot 10, werd als volgt door de respondenten beantwoord:

Geïnterviewde intramurale bewoners  afdeling somatiek De Bosrand (Wlz) : 8,7%  (score 0 tot 6); 34,8%  (score 7 of 8) en 56,5 % (score 9 of 10); dit betekent een NPS (Net Promotor Score) van 48.
Vertegenwoordigers van intramurale bewoners met PG problematiek afdeling kleinschalig wonen De Herberg (Wlz): 36,4% (score 7 of 8) en 63,6% (score 9 of 10); dit betekent een NPS van 64.
Extramurale cliënten (Bethanië en Wicherumloo): 48,9% (score 7 of 8) en 51,2% (score 9 of 10); dit betekent een NPS van 51.

Lees hier de complete rapportages:


Kwaliteit