Home Kwaliteit Gouden keurmerk voor Bethanië

Gouden keurmerk voor Bethanië

Bethanië weet de kwaliteit van zorg en dienstverlening, als kleine zelfstandige instelling, op een constant hoog niveau te houden.

Naar aanleiding van de externe audits van eind 2019, heeft Stichting Perspekt besloten dat aan Stichting Bethanië in Ede  op alle onderdelen het gouden keurmerk wordt toegekend voor de intramurale en extramurale zorg en hulp bij huishouden. Dit betekent dat Bethanië heeft voldaan aan het wegingskader van het PREZO gouden keurmerk in de zorg, gebaseerd op het PREZO VV&T 2017 keurmerkschema Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap, gebaseerd op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De conclusie van het auditteam met betrekking tot de scope VV&T luidde: “Bethanië heeft korte lijnen en beschikt over een cultuur van leren en verbeteren. Medewerkers vertellen dat zij het gevoel hebben dat zij goed samen werken. De bestuurder is enthousiasmerend in de aansturing naar medewerkers, zo blijkt tijdens de auditgesprekken." Een grote constante van de scope Hulp bij huishouden is de grote tevredenheid van de cliënt. De medewerkers worden namelijk bijzonder gewaardeerd om hun inzet, loyaliteit en persoonlijke aandacht. 

Cliëntenraadpleging

De organisatie is in 2019 gestart met het project Waardigheid en Trots op locatie. Op basis van de acht domeinen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg werd een 'foto/scan' gemaakt van zowel de locatie Wicherumloo als Bethanie. Middels deze scan krijgt de organisatie inzicht in de mate waarin zij voldoet aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en wordt zij meer bewust wat het kwaliteitskader voor haar betekent. Tijdens Onderdeel van de scan was het invullen van een vragenlijst door cliënten, medewerkers en vrijwilligers. De CTO was gekoppeld aan de vragenlijst van W&T op locatie. 

Resultaat locatie Bethanië Ede

NPS 76,7 % promotoren. 23 van de 30 respondenten scoort 8, 9 of 10. Gemiddeld cijfer 8,27

Resultaat locatie Wicherumloo in Wekerom

NPS 66,67 % promotoren.  6 van de 9  respondenten scoort 8, 9 of 10. Gemiddeld cijfer 8,89