Home Kwaliteit Gouden keurmerk voor Bethanië

Gouden keurmerk voor Bethanië

Bethanië weet de kwaliteit van zorg en dienstverlening, als kleine zelfstandige instelling, op een constant hoog niveau te houden.

Naar aanleiding van de externe audits van eind 2017, heeft Stichting Perspekt besloten dat aan Stichting Bethanië in Ede  op alle onderdelen het gouden keurmerk wordt toegekend voor de intramurale en extramurale zorg en hulp bij huishouden. Dit betekent dat Bethanië heeft voldaan aan het wegingskader van het PREZO gouden keurmerk in de zorg, gebaseerd op het PREZO VV&T 2017 keurmerkschema Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap, gebaseerd op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Volgens het auditteam was zichtbaar dat medewerkers van Bethanië hun bewoners kennen en luisteren naar hun wensen en behoeften; men was onder de indruk van een paar mooie voorbeelden op de huiskamer Oase in Bethanië en in Wicherumloo. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is goed geïmplementeerd waarbij o.a. kwaliteit en identiteit aantoonbaar zijn. 

 

Cliëntenraadpleging

Bethanië heeft in mei 2017 een cliëntenraadpleging laten uitvoeren. Op de vraag: Zou u Bethanië bij uw vrienden en familie aanbevelen op een schaal van 0 tot 10, werd als volgt door de respondenten geantwoord:

Vertegenwoordigers intramurale bewoners  afdeling somatiek De Bosrand (Wlz) : 8,7%  (score 0 tot 6); 34,8%  (score 7 of 8) en 56,5 % (score 9 of 10); dit betekent een NPS (Net Promotor Score) van 48.
Vertegenwoordigers van intramurale bewoners met PG problematiek afdeling kleinschalig wonen Het Heidepark (Wlz): 36,4% (score 7 of 8) en 63,6% (score 9 of 10); dit betekent een NPS van 64.
Extramurale cliënten (Bethanië en Wicherumloo): 48,9% (score 7 of 8) en 51,2% (score 9 of 10); dit betekent een NPS van 51.

Lees hier de complete rapportages: