Home Zorg en begeleiding Logeeropvang

Logeeropvang

Logeeropvang

Soms is het fijn om als mantelzorger de zorg even uit handen te kunnen geven. Bethanië wil u hierin helpen door degene voor wie u zorgt tijdelijk logeeropvang aan te bieden, door onze mogelijkheid voor logeeropvang. Wij ontvangen graag gasten met een Wlz-indicatie die (nog) thuis wonen zodat u als mantelzorger tot rust kunt komen. Wij bieden onze gasten de nodige zorg en zij kunnen deelnemen aan de activiteiten die worden georganiseerd binnen Bethanië.

Op deze manier kunt u als mantelzorger bijvoorbeeld even op vakantie of gewoon thuis even worden ontlast. Hieronder leest u hoe u in aanmerking komt voor logeeropvang:

U ontvangt zorg thuis vanuit de Wet langdurige zorg. De logeeropvang kent een  maximum lengte van 156 etmalen per jaar. U vraagt logeeropvang aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).