Home Organisatie Werken bij Bethanië

Werken bij Bethanië

Als medewerker van Bethanië, heb je oprechte aandacht voor ouderen. Zij worden door jou gekend en ontvangen de zorg die aansluit bij hun wensen.

Personeel

De goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers van Bethanië zorgen ervoor dat iedere bewoner zich snel thuis voelt en dat de sfeer zo optimaal mogelijk is. De zorgmedewerkers en vrijwilligers overleggen met de bewoners wat hun wensen zijn en maken samen een zorgplan. Iedereen krijgt dan ook de verzorging en begeleiding die bij hem of haar past. Naast verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden, heeft Bethanië een team professionals in haar eigen facilitaire dienst, zoals koks en welzijnsmedewerkers. De ruim 290 vaste medewerkers en vele vrijwilligers van Bethanië staan garant voor professionele, betrokken en persoonlijke zorg.

Bekijk hier onze actuele vacatures.

Deskundigheid in de tijd

Gedurende 7 x 24 uur is een verpleegkundige tenminste niveau 4 voor cliënten in de nabijheid.  Van 7.00 uur tot 23.00 uur is voor alle bewoners in het verpleeghuis een verzorgende niveau 3 beschikbaar. Daarnaast worden op de kleinschalige woongroepen helpenden danwel zorgassistenten ingezet. ‘s Nachts is de bezetting altijd gegarandeerd door tenminste 2 medewerkers (verpleegkundige en verzorgende). De verdeling op niveau van onze zorgprofessionals is als volgt: niv 1 of 2 zorgassistenten en helpenden (plus) 26%, niveau 3 verzorgenden 51%, niveau 4 verpleegkundigen 20% en niveau 5 verpleegkundigen 3%.

Bethanië heeft voor 2021-2023 een nieuw  opleidingsbeleidplan opgesteld: ‘Boeien en (ver)binden'. Dit is gebaseerd op één van de speerpunten uit het strategisch beleidsplan. Het omvat de randvoorwaarden voor een goed en veilig leerklimaat en het aanbieden van uitdagingen tijdens werk-leer- en stageperioden teneinde startende zorgprofessionals te boeien en te (ver)binden.  Bethanië is daarnaast een lerende organisatie en ook zittende zorgprofessionals worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen.  In de komende drie jaar zullen de zorgprofessionals met aandachtsgebied wondzorg, kwaliteit, PG verder door ontwikkeld worden.