Home Over Bethanië Stichting Vrienden van Bethanië

Stichting Vrienden van Bethanië

 

Stichting Vrienden van Bethanië heeft als hoofddoel wensen van bewoners te realiseren, die niet onder de algemene voorzieningen vallen.

In 2017 hebben wij bijvoorbeeld financieel bijgedragen aan de Beweegtuin, aan de aanschaf van een tweede bus voor personenvervoer, aan de aanschaf van een TV/DVD voor de afdeling Oase.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Marjan de Vos-van de Hoef, voorzitter
Marius van de Kolk, secretaris
Henk van Blotenburg, penningmeester
Wim van de Berg, lid

De bestuurder van Bethanië en de manager facilitaire dienst treden op als adviseurs.

U kunt vriend worden van de Stichting door een jaarlijkse bijdrage.

Het bankrekeningnummer is NL 31 SNSB 0925828807.

De stichting is door de belastingdienst aan gemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zodat uw gift aftrekbaar is.

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van Bethanië
Platteelhof 3, 6711 JK Ede

KvK nummer: 41048193