Home Zorg Thuiszorg in Wicherumloo

Thuiszorg in Wicherumloo

Afdeling Roekel

De medewerkers van Bethanië leveren naar behoefte thuiszorg aan de senioren die woonachtig zijn op de afdeling Roekel. Senioren kunnen op de afdeling Roekel wonen zoals men zelf wil, met of zonder een zorgindicatie maar als men behoefte heeft aan huishoudelijke hulp of verzorging zal dit door onze medewerkers verleend worden. Het doel van onze thuiszorg is dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. De thuiszorg van Bethanië heeft een ruim aanbod van zorg, dag en nacht, geplande en ongeplande zorg.