Home Zorg Voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers

De bijdrage van mantelzorgers wordt steeds belangrijker. Samen met u als mantelzorger kijken onze medewerkers wat een cliënt echt nodig heeft om in Bethanië en de maatschappij te kunnen functioneren en waar hij / zij zelf niet in kan voorzien. Bijvoorbeeld hulp bij de maaltijden, het doen van de afwas, een rondje wandelen etc. Dit is niet vrijblijvend maar in het belang van het welzijn van onze cliënten. Cliënten geven regelmatig aan het als zeer prettig te ervaren dat mantelzorgers hen helpen en aanwezig zijn. Voor de inzet van mantelzorgers heeft Bethanië een gedegen mantelzorgbeleid opgesteld zodat de inzet van mantelzorgers ten volle kan worden benut en het wellbevinden van u als mantelzorger niet uit het oog wordt verloren.