Home Zorg en begeleiding Thuiszorg

Thuiszorg

Thuiszorg

Thuiszorg van Bethanië persoonlijk en altijd dichtbij

Thuiszorg wijkverpleging

Er kan een moment in uw leven komen, dat u thuis hulp nodig heeft. Er kan verpleegkundige zorg thuis nodig zijn. De zorg kan van korte of lange duur zijn. Een wijkverpleegkundige geeft een indicatie voor welke zorg nodig is. Vanuit ons locaties in Ede en Wekerom leveren wij thuiszorg wijkverpleging.

Onder wijkverpleging vallen verpleegkundige handelingen die thuis plaatsvinden zoals wondverzorging, het klaarzetten van medicijnen en deze toedienen, stomazorg, katheteriseren. Daarnaast leveren wij verzorging, 'Assistentie bij de Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)' zoals: hulp bij het aankleden en uitkleden, het wassen en douchen en verzorging van de huid.
Niet alleen verpleegkundige handelingen en ADL (verpleging en verzorging) behoren tot het takenpakket van de verpleegkundige, maar ook het coördineren, signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en preventieve zorg om aandoeningen, beperkingen of verslechtering van de gezondheid te voorkomen.

Thuiszorg huishoudelijke ondersteuning

Stichting Bethanië kan hulp bij het huishouden bieden. Dit is ondersteuning voor mensen die hun huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Hieronder valt hulp bij schoonmaken en opruimen bijvoorbeeld bij het stofzuigen, bedden opmaken of afwassen. U bepaalt zelf wat er moet gebeuren en wanneer. Het kan zijn dat er meer nodig is dan alleen hulp bij de huishoudelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld omdat u vergeetachtig wordt. Of omdat u door uw beperking moeite heeft om structuur aan te brengen in het huishouden. Of omdat u nog nooit zelf het huishouden hebt gedaan. We denken dan graag met u mee over wat er moet gebeuren in huis.

Casemanagement

Stichting Bethanië heeft twee casemanagers. Deze treden op als uw persoonlijke begeleider als u dementie heeft of als er een vermoeden is van dementie. Deze casemanager luistert aandachtig naar u en uw omgeving: wat gaat er goed en welke vragen heeft u? Het doel is dat u (zo lang mogelijk) uw zelfstandigheid kunt behouden, passende zorg krijgt en dat u kunt leven op een voor u prettige manier. Samen met u en uw naaste zoekt de casemanager naar praktische oplossingen. Zij weet goed de weg naar mogelijkheden voor ondersteuning en initiatieven die er zijn voor mensen met dementie en hun omgeving, juist in uw eigen woonplaats. In goed overleg met u kijkt de casemanager wat er nodig is in uw situatie. Uw wensen, achtergrond en belevingswereld staan centraal.