Home Disclaimer en copyright

Disclaimer en copyright

Deze website is eigendom van Stichting Bethanië gevestigd te Ede. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het copyright ligt bij Stichting Bethanië.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Stichting Bethanië accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Bethanië is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Bethanië, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Bethanië die op deze website van toepassing zijn.