Home Kwaliteit Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid

Stichting Bethanië besteedt veel aandacht aan kwaliteit van zorg. Een onderdeel daarvan is de (jaarlijkse) cliënttevredenheidsonderzoeken die wij afnemen bij al onze cliënten en bewoners of hun contactpersonen. Hierin vragen wij u (cliënt, bewoner of contactpersoon)  naar uw mening over diverse thema’s. Wij waarderen uw mening en betrokkenheid. Met de resultaten van de onderzoeken kunnen wij onze zorg en dienstverlening waar nodig verbeteren. 

Daarnaast kunt u voor de langdurige zorg, wijkverpleging en casemanagement ook uw mening geven via www.zorgkaartnederland.nl. Wij bevelen het gebruik van Zorgkaart Nederland aan en pakken eventuele aandachtspunten op.