Home Zorg en begeleiding Voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers

De bijdrage van mantelzorgers wordt steeds belangrijker. Samen met u als mantelzorger kijken onze medewerkers wat een cliënt nodig heeft om in Bethanië en de maatschappij te kunnen functioneren en waar hij / zij zelf niet in kan voorzien. Bijvoorbeeld hulp bij de maaltijden, het doen van de afwas, een rondje wandelen etc. Cliënten geven regelmatig aan het als zeer prettig te ervaren dat mantelzorgers hen helpen en aanwezig zijn. Voor de inzet van mantelzorgers heeft Bethanië een gedegen mantelzorgbeleid opgesteld waarin onder andere is vastgelegd dat wij graag met mantelzorgers in gesprek gaan over hun mogelijkheden om zich te blijven inzetten voor onze cliënten. En daarnaast dat onze medewerkers oog hebben voor het welzijn en de draagkrachten van mantelzorgers.