Home Zorg en begeleiding Voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers

De bijdrage van mantelzorgers wordt steeds belangrijker. Samen met u als mantelzorger kijken onze medewerkers wat een cliënt of bewoner nodig heeft om in Bethanië en de maatschappij te kunnen functioneren en waar hij/zij zelf niet in kan voorzien. Bijvoorbeeld hulp bij de maaltijden, het doen van de afwas, een rondje wandelen etc. 
 
Cliënten en bewoners ervaren het vaak als zeer prettig wanneer mantelzorgers hen helpen en aanwezig zijn. Voor de inzet van mantelzorgers heeft Bethanië een gedegen mantelzorgbeleid opgesteld. Daarin is onder andere vastgelegd dat wij graag met mantelzorgers in gesprek gaan over hun mogelijkheden om zich te blijven inzetten voor onze cliënten en bewoners.
 
Als mantelzorger kunt u behoefte hebben aan aanvullende informatie over verschillende onderwerpen: praktische zaken, actuele regelgeving of emotionele ondersteuning. De eerst verantwoordelijke verzorgende kan u hierover meer vertellen. Onze medewerkers hebben oog voor het welzijn van u als mantelzorger.
 
Uitgebreide informatie is ook te vinden op de website van Malkander: www.malkander-ede.nl/mantelzorg.aspx. Deze organisatie ondersteunt mantelzorgers in de gemeente Ede en behartigt hun belangen.
Daarnaast kunt u informatie vinden op de website van MantelzorgNL: www.mantelzorg.nl. Dit is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers zorg. 
Verder kunt u een beroep doen op de Wmo van de gemeente Ede.