Home Behandeldienst Bethanië

Behandeldienst Bethanië

Binnen Bethanië beschikken we over een eigen behandeldienst. Wij bieden behandeling aan bewoners die een WLZ-indicatie inclusief behandeling hebben. Onze specialist ouderengeneeskunde (SO) is samen met de physician assistent (PA) en onze psycholoog de hoofdbehandelaar.
 
Daarnaast werken we samen met de volgende (para)medici:
Geestelijk verzorger
Diëtist
Ergotherapeut
Fysiotherapeut
Logopedist
Muziektherapeut
Maatschappelijk werker
Tandarts en mondhygiëniste
Medisch pedicure
 
Als hoofdbehandelaar van Bethanië werkt de specialist ouderengeneeskunde (SO) in een multidisciplinair team en voert de regie over de behandeling van de bewoner. 
 
Specialist ouderengeneeskunde (SO)
De SO behandelt en begeleidt bewoners met een complexe zorgproblematiek. De SO kijkt niet alleen naar het ziektebeeld, maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de bewoner en zijn omgeving. Bijdragen aan de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt zijn de belangrijkste uitgangspunten in het werk van de SO. Het bieden van een luisterend oor, het geven van een deskundig advies en de wensen van de patiënt respecteren zijn enkele voorbeelden. Als het levenseinde nabij is kan de SO palliatieve medische zorg verlenen en in de stervensfase ook terminale medische zorg. Hierbij staat het bieden van comfort in de laatste levensfase van de patiënt centraal.
Samen met de bewoner, en indien mogelijk de familie, bekijkt de arts wat de best-passende medische zorg is. Als dat mogelijk is, overlegt de SO met de bewoner over de langere termijn. Dit heet ook wel advance care planning. Hoe zal de ziekte zich ontwikkelen? Wat is de beste manier voor de bewoner om zich voor te bereiden op eventuele veranderingen? Wat is voor de bewoner belangrijk? En welke medische én aanvullende multidisciplinaire behandeling is mogelijk én past daarbij het beste?
 
Physician assistent (PA)
Onze PA is een medisch zorgprofessional, die op een zelfstandige en structurele wijze medische taken overneemt van een geneeskundig specialist. Een PA is zelfstandig bevoegd voor het stellen van medische diagnoses en zelfstandig behandelen van patiënten.
 
Psycholoog
De psycholoog denkt mee als er onbegrepen gedrag of emotionele problemen spelen. De psycholoog observeert en brengt samen met de verzorgers en andere (para)medici in beeld wat de oorzaak van het gedrag of de verstoorde emotie(s) kunnen zijn. Over het algemeen geldt dat bewoners met een voor hen passende daginvulling en de juiste begeleiding van zorgpersoneel minder onbegrepen gedag vertonen en emoties kunnen zakken.
 
Geestelijk verzorger
Hier kunt u meer lezen over het werk van onze geestelijk verzorger: pastorale zorg.
 
Diëtist
De diëtiste wordt gevraagd bij problemen rondom de voeding, gewichtsverlies en gewichtstoename.
 
Ergotherapeut
De ergotherapeut houdt zich bezig met het geven van adviezen rondom dagelijkse activiteiten van de bewoner. Ook wordt er regelmatig mee gekeken met de zorg hoe de transfers met de bewoner zo optimaal  en ergonomisch mogelijk uitgevoerd kunnen worden. De ergotherapeut heeft ook kennis en inzicht rondom de prikkelverwerking bij bewoners met bijvoorbeeld dementie en/of Parkinson. Het aanvragen van hulpmiddelen en mobiliteitsvoorzieningen is vaak ook de taak van de ergotherapeut. In de eindfase van het leven wordt vooral gekeken naar maximaal comfort in lig en zit.
 
Fysiotherapie
De fysiotherapeuten van Bethanië en Wicherumloo zijn gespecialiseerd in de fysiotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen en mensen die te maken hebben met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld dementie, een beroerte, ziekte van Parkinson of algehele achteruitgang). Fysiotherapie kan ingeschakeld wanneer er vragen zijn over het houdings- en/of bewegingsapparaat. Denk aan problemen met het opstaan uit bed of uit een stoel, het lopen, pijnklachten etc.  
Het doel van de fysiotherapie is om ervoor te zorgen dat bewoners zo lang en prettig mogelijk in beweging kunnen blijven. Er wordt gekeken naar conditie, kracht, balans, dagelijkse activiteiten en mogelijke pijnklachten. De fysiotherapie kan bestaan uit functionele oefentherapie, zoals lopen met hulpmiddel, krachtoefeningen en de MotoMed (een fietstrainer met ingebouwde hulpmotor). Ook worden er adviezen gegeven aan de zorg over hulpmiddelen en til- en transfertechnieken. 
 
Logopedist
De logopedist houdt zich bezig met problemen op het gebied van stem, spraak en taal, bijvoorbeeld bij een afhangende mondhoek na een CVA (beroerte) of verminderde verstaanbaarheid bij een neurologische aandoening. Daarnaast wordt de logopedist ingeschakeld bij slikproblemen. 
 
Muziektherapeut
Muziek brengt ontspanning, herstel en een beter contact met mensen. Onze muziektherapeut zet muziek in als middel voor diverse hulpvragen van onze bewoners. Zo heeft muziek bijvoorbeeld een goede uitwerking op somberheid, angst, slapeloosheid en nervositeit. Het kan zelfvertrouwen, spraak en motorische en cognitieve functies vergroten of verbeteren.
Muziek kan diep raken en heeft invloed op emoties en stemming. Muziektherapie maakt hier gebruik van, onder andere door middel van improvisatie, het uitvoeren van bestaande muziek, het luisteren naar muziek en het gebruik van de stem. Deze werkvormen bieden bewoners nieuwe mogelijkheden tot interactie en expressie. 
 
Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker denkt mee met vragen rond eenzaamheid, verliesverwerking, zingeving en netwerkversterking.
 
Tandarts en mondhygiëniste
Een goede mondhygiëne is belangrijk voor het behoud van tanden en kiezen, maar ook voor de algehele gezondheid. De mondhygiëniste komt gemiddeld 4 keer per jaar langs om de mondverzorging te monitoren, maar ook voor het uitvoeren van gebitsreiniging en signaleren van mondproblemen. Ze werkt nauw samen met de tandarts en verwijzen zo nodig naar elkaar door. Daarnaast geeft ze advies en instructies om de mondverzorging te verbeteren.
 
De tandarts heeft een differentiatie-opleiding gevolgd tot tandarts-geriatrie en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de mondzorg binnen Bethanië. De mondzorg vindt in principe plaats volgens het processchema mondzorg uit de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke clienten in verpleeghuizen. Dit proces wordt uitgevoerd in samenwerking met de mondhygiëniste waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen mondzorg en mondverzorging.
 
Medisch pedicure 
Op basis van een medische indicatie is er ook een pedicure beschikbaar voor voetverzorging van de zogenaamde risicovoeten, bijv. i.v.m. diabetes, reuma of vaatlijden.