Home Kwaliteit Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Ik heb een klacht, wat nu?

De medewerkers van Stichting Bethanië doen hun uiterste best u goede zorg te bieden. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent over de door ons geboden zorg en dienstverlening. Wanneer u een klacht heeft, verzoeken wij u deze bij ons kenbaar te maken. Bespreek de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. 

Zonodig kunt u in geval van een klacht daarna contact opnemen met  de cliëntvertrouwenspersoon van de Stichting Bethanië  mw. R. de Korte. De vertrouwenspersoon zal u helpen zoeken naar een passende oplossing voor uw probleem. Ook kan zij u doorverwijzen, raad geven of gewoon naar u luisteren. Mw. De Korte is telefonisch bereikbaar op nr. (0318) 62 11 39.

Over klachten en/of vragen met betrekking tot de Wet zorg en dwang, kunt u contact opnemen met de speciale cliëntvertrouwenspersoon vanuit Zorgbelang mw. Sabrina Scalzotto, telefoon 06-30456893

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris
Heeft de klachtopvang uw onvrede niet weggenomen of wilt u rechtstreeks (zonder klachtopvang) uw klacht aan de orde stellen? In dat geval geven wij er de voorkeur aan wanneer u dat  schriftelijk doet aan de Raad van Bestuur. Hierbij kunt u de hulp inroepen van de door Bethanië aangestelde klachtenfunctionaris, hij/zij geeft u onafhankelijk advies en kan u ook meer vertellen over de klachtenprocedure. De klachtenfunctionaris is werkzaam bij het CBKZ te Gorinchem en bereikbaar via onderstaande gegevens:
Klachtenfunctionaris Stichting Bethanië
Antwoordnummer 570, 4200 WB GORINCHEM
E-mail: klachten@cbkz.nl

Klachtenbehandeling door de externe klachtencommissie Wet zorg en dwang
Heel specifieke klachten (bijvoorbeeld over wilsonbekwaamheid of dwangbehandeling) op basis van de Wet zorg en dwang (Wzd) kunnen worden voorgelegd aan de daartoe ingesteld, onafhankelijke, externe klachtencommissie t.w. 

Wzd-Klachtencommissie Stichting Bethanië
T.a.v. ambtelijk secretaris
Antwoordnummer 7502, 6994 ZX  De Steeg
E-mail: klachtencommissieregioarnhem@gmail.com