Home Cliëntportaal Bethanië

Cliëntportaal Bethanië

In het cliëntportaal van Bethanië ziet u online uw dossier in.

Wat is het cliëntportaal?

Het cliëntportaal is een onderdeel van het elektronisch cliëntdossier Pluriform Zorg, waarmee u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw dossier kan inzien. Ook kunt u toestemming geven aan bijv. uw eerste contactpersoon om mee te lezen met uw dossier. 

Wat vindt u in het cliëntportaal?

In het cliëntportaal leest u mee met de rapportages van de zorg, van de behandelaren en van welzijn. Ook heeft u inzage in uw agenda; zo ziet u bijvoorbeeld wanneer de wijkverpleging of uw huishoudelijke hulp bij u komt. Pluriform Zorg geeft u de mogelijkheid om via het cliëntportaal documenten, bijvoorbeeld uw cliëntplan digitaal te ondertekenen. U heeft binnen het cliëntportaal, indien van toepassing, inzage in een aantal metingen. 

Hoe is het cliëntportaal het beste te benaderen?

Het cliëntportaal is het beste te lezen via uw vaste computer, laptop, tablet of IPad. Via de smartphone is het cliëntportaal minder goed leesbaar. 

Hoe krijgt u toegang en hoe geeft u toestemming?

Als u toegang wilt tot uw dossier of als u anderen toegang wilt geven tot uw dossier, vult u een formulier in Dit formulier kunt u opvragen bij zorgbemiddeling@bethanie.nl
Het is belangrijk dat u het formulier print, invult en ondertekent. Na ondertekening scant u het formulier en mailt u het naar zorgbemiddeling@bethanie.nl. Het formulier mag ook per post gestuurd worden naar of afgegeven worden bij de receptie van Bethanië ter attentie van de zorgbemiddelaars. De medewerkers van de zorgbemiddeling regelen dan de toegang. 

Als er wijzigingen moeten plaatsvinden m.b.t. toegang tot het cliëntportaal, kunt u daarvoor een wijzigingsformulier invullen en ondertekenen. Ook dit formulier is op te vragen bij zorgbemiddeling@bethanie.nl. Na ondertekening scant u het formulier en mailt u het naar zorgbemiddeling@bethanie.nl. Het formulier mag ook per post gestuurd worden naar of afgegeven worden bij de receptie van Bethanië ter attentie van de zorgbemiddelaars. De medewerkers van de zorgbemiddeling voeren dan de wijzigingen door.  

Hoe wordt de toegang geregeld?

U krijgt via het aangegeven e-mailadres een uitnodiging om in te loggen in het cliëntportaal. Om met de gebruikersnaam en het tijdelijke wachtwoord in te kunnen loggen, heeft u ook uw telefoon nodig. U ontvangt namelijk bij elke keer inloggen ook een sms op het opgegeven mobiele nummer. Er is daarom minimaal een mailadres en een mobiel nummer nodig om iemand toegang te kunnen geven. Dit is een extra beveiligingsstap waarmee wij de veiligheid van uw gegevens kunnen garanderen

Wilt u de privacy waarborgen?

Wellicht ten overvloede vragen wij u om met de gegevens die u krijgt in te zien, zorgvuldig om te gaan. Dit met het oog op de privacy van de gegevens die in het dossier in te zien zijn en de privacy van de medewerker die rapporteert in het dossier.

Heeft u vragen over wat u in het dossier leest?

Wilt u zich, bij vragen over wat u leest in het dossier, wenden tot de eerst verantwoordelijke verzorgende (evv’er)? De evv’er zal u graag te woord staan. Als u er met de evv’er niet uitkomt, leg dan contact met de teamleider van de afdeling. 

Tenslotte

Bij vragen of opmerkingen over gebruik van het cliëntportaal neemt u contact op met de zorgbemiddelaars. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 uur – 17.00 uur via de mail: zorgbemiddeling@bethanie.nl of via tel.nr. 0318-689 999.

 

N.B. Daar waar u staat, kan ook uw wettelijk vertegenwoordiger gelezen worden.

Cliëntportaal

Inloggen cliëntportaal