Home Over Bethanië

Over Bethanië

Stichting Bethanië

Bethanië is kleinschalige zelfstandige zorgorganisatie, gelegen in het centrum van Ede in een rustige en bosrijke omgeving. Bethanië heeft in 2012 nieuwbouw gerealiseerd en biedt zorg met verblijf aan ouderen met een passende indicatie, ook aan mensen met een Bopz indicatie. Thuiszorg wordt geleverd aan extramurale cliënten met een indicatie vanuit de Zvw of Wlz. Vanuit de Wmo wordt hulp bij huishouding en / of individuele begeleiding geleverd aan extramurale cliënten. Dagbesteding De Palmboom in Bethanië en De Gaarde, alsmede de dagbesteding in Wicherumloo in Wekerom zijn bestemd voor thuiswonende senioren. Aangrenzend is Hospice Ede, De Olijftak met 5 appartementen gelegen, dat tevens onderdeel uitmaakt van de stichting.

Medewerkers van Bethanië bieden meerwaarde aan kwetsbare ouderen. Zij zijn doeltreffend om cliënten naar vermogen zelf sturing te helpen geven aan hun eigen leven. Zelfzorg, zorgzaamheid voor elkaar én adequate behandeling en verzorging zijn goed op elkaar afgestemd. Bethanië ondersteunt kwetsbare ouderen, kostbaar in Gods ogen, zoals een lelie in het veld.