Home Groepswoningen Het Heidepark (KSW)

Groepswoningen Het Heidepark (KSW)

Ze heten Brem, Zonnedauw en Erica, de drie groepswoningen binnen het kleinschalig wonen Het Heidepark van Bethanië. Iedere woning is geschikt voor zeven bewoners met een vorm van dementie, die met elkaar een huishouden vormen. Elke woning heeft een woonkamer met open keuken en de bewoners hebben elk hun eigen appartement met badkamer en toilet.

Het doel van kleinschalig wonen is de bewoners met dementie een herkenbare, vertrouwde, veilige en huiselijke woonomgeving te bieden. De zorg en begeleiding worden gegeven vanuit de belevingsgerichte zorg waarin de bewoner in zijn of haar levensritme wordt gevolgd.

Naast de kleinschalige woonomgeving is het geven van integrale zorg belangrijk. Integrale zorg en begeleiding vinden zoveel mogelijk plaats op de woning door begeleiders die voor de bewoners vertrouwd zijn. Daarnaast is het ook mogelijk activiteiten elders in Bethanië bij te wonen, een kopje koffie te drinken in het restaurant of te luisteren naar een muziekvoorstelling in de kapel. De begeleiders stimuleren de bewoners om waar mogelijk hun steentje bij te dragen aan het leven op de woning.

Bethanië ziet de bewoner als het uitgangspunt van handelen. De zelfstandigheid en autonomie van de bewoner zijn belangrijke uitgangspunten en worden zoveel mogelijk gerespecteerd. Wij streven ernaar dat u uw leven kunt voortzetten zoals u gewend bent. Ook in uw nieuwe woonomgeving, willen wij dat u op een veilige manier, uw vrijheid kunt behouden. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze visie op zorg?

Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ook een afspraak maken voor een rondleiding.