Home Kwaliteit ANBI

ANBI

ANBI

ANBI-STATUS
Een ANBI is een 'algemeen nut beogende instelling'. Stichting Bethanië en de Stichting Vrienden van Bethanië hebben beide de ANBI-status. Dit betekent onder andere dat u schenkingen aan ons mag aftrekken van de Belastingdienst. In verband met de ANBI-status, publiceren wij een aantal gegevens over Bethanië op deze pagina.

Naam: Stichting Bethanië
Fiscaal nummer RSIN: 2974903
Identificatienummer Kamer van Koophandel: 41046392

Contactgegevens Stichting Bethanië
Platteelhof 3
6711 JK  Ede
Telefoonnummer 0318-689999
E-mailadres: info@bethanie.nl  
www.bethanie.nl 

Bestuurssamenstelling en namen leden
Bekijk hier de samenstelling van onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Strategisch ontwikkelplan
Zie Strategisch Beleidsplan

Beloningsbeleid
Voor bestuurders en medewerkers geldt de actuele cao VVT. Bestuurder wordt betaald binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Doelstelling
Wij ondersteunen en versterken de eigen regie van kwetsbare ouderen. Dit doen wij zowel op locatie als in de wijk. Bij voorkeur in samenwerking met het netwerk en de mantelzorger. Wij werken vanuit Christelijke waarden en waardigheid.
Wij zetten in op een waardevol leven, waardevolle zorg en waardevol werken en geloven in een gezond en duurzaam ecosysteem.

Verslag activiteiten
Zie kwaliteitsverslag 

Financiële verantwoording
Zie kwaliteitsverslag

De jaarrekening van Bethanië kan geraadpleegd worden via de website www.jaarverantwoordingzorg.nl
Kies ‘Gegevens bekijken’. Klik dan op ‘Archief DigiMV’ en vul de onderstaande velden in:
Instellingsnaam: Bethanië en Plaats: Ede

Verplicht gebruik van standaardformulieren publicatieplicht door grote ANBI’s
Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht gebruik te maken van standaardformulieren. Download hier het ANBI formulier van Bethanië